Zelená strecha čoskoro ožije pod rukami hobby záhradkárov

Trend budovania zelených oáz vo veľkých mestách je stále silnejší. Ľudia žijúci v bytoch čoraz viac vyhľadávajú kontakt s prírodou a možnosti pre aktívny susedský život. V komunitnej záhrade na zelenej streche Nív si tento rok po prvýkrát s chuťou zašpinia ruky od hliny dobrovoľníci. O tom, ako nájsť správnu partiu ľudí, sme sa porozprávali s riaditeľkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Ivanou Poláčkovou. 

Nivy chcú s vašou pomocou odovzdať komunitnú záhradu do starostlivosti partii nadšencov, ktorí si tento zelený kúsok zeme adoptujú a budú sa o neho s láskou starať. 

Ako nájsť tých správnych ľudí pre komunitnú záhradu?

Najskôr sa zameriame na hľadanie komunity ľudí so záujmom starať sa o strešnú záhradu, pestovať si tam plodiny a organizovať spoločné podujatia. V rámci tejto užšej skupiny sa potom vyprofiluje líder/lídri a budúci správca.

Budete hľadať komunitu, v ktorej sa už ľudia vzájomne poznajú, alebo sa môžu prihlásiť aj jednotlivci, ktorí sa predtým nikdy nestretli?

Môžu to byť jednotlivci, ale aj skupiny priateľov/kolegov z okolia Nivy centra so vzťahom k pôde a k záhradkárčeniu, ale aj nadšenci bez skúseností v tejto oblasti. Do výzvy sa bude môcť prihlásiť ktokoľvek prostredníctvom jednoduchého online formulára. Očakávame od týchto ľudí, že sa budú komunitnej záhrade venovať dlhodobejšie, minimálne jednu sezónu.

Ako sa skupina ľudí starajúca sa o komunitnú záhradu koordinuje, najmä ak sa nepoznajú?

S koordináciou skupiny okolo komunitnej záhrady pomôže naše občianske združenie Živica, ktoré má so zakladaním komunitných záhrad v mestách bohaté skúsenosti. Najskôr sa musíme niekoľkokrát stretnúť priamo v priestoroch záhrady, spoznať sa a spoločne absolvovať niekoľko vzdelávacích workshopov o mestskom záhradkárčení, ochrane mestskej biodiverzity a potravinovej sebestačnosti. Radi ich zasvätíme aj do základov permakultúry.

Aký model spolupráce vám v doterajšej praxi fungoval najlepšie?

Dlhodobo fungujú komunity, ktoré vedie nadšený, komunikatívny a organizačne schopný líder/líderka alebo dvaja navzájom sa dopĺňajúci lídri s ochotou investovať čas a energiu do spoločného diela.

Kto má najčastejšie záujem o správu takejto komunitnej záhrady?

Je to veľmi rôzne, záleží v blízkosti akej skupiny sa záhrada nachádza. Často komunity vytvárajú práve mladé rodiny s deťmi, ale aj dôchodcovia a zanietení jednotlivci – mladí a bezdetní, ktorí chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas. 

V čom spočíva prínos komunitnej záhrady pre samotnú komunitu?

Vďaka spoločnej starostlivosti o záhradu spoznáte nových ľudí, dopestujete si vlastnú úrodu, získate nové vedomosti o mestskom záhradkárčení, a ak máte deti, vypestujete v nich vzťah k prírode, budete spoločne tráviť čas vonku na peknom mieste, hlavne na čerstvom vzduchu. 

Platia nejaké pravidlá pri starostlivosti o komunitnú záhradu, napríklad rozdelenie prác medzi jednotlivých členov komunity, ale aj plodov zo záhrady?

Áno, každá dobre fungujúca komunita má stanovené pravidlá fungovania, na ktorých dodržiavanie dohliada líder/líderka komunity alebo viaceré zodpovedné osoby. V komunite sa očakáva fungovanie založené na vzájomnom rešpekte, zodpovednosti a spravodlivosti. Záhrady však majú aj formálne zmluvy s členmi a členovia odsúhlasujú a podpisujú pravidlá, ktoré si sami dohodnú.

Odkedy dokedy funguje starostlivosť o komunitnú záhradu?

Záhrada bude fungovať najmä počas vegetačného obdobia – od marca do novembra, potom príde zimný oddych. V zime je ale zase priestor pre neformálne stretávanie sa členov komunity a plánovanie nových výsadieb alebo spoločných záhradných akcií.

Čo v prípade, ak sa človek z rôznych dôvodov už ďalej nemôže alebo nechce starať o komunitnú záhradu?

K fluktuácii v rámci komunity prirodzene dochádza. Väčšinou ale priebežne prichádzajú noví nadšení členovia a komunita funguje ďalej. V našich záhradách sa nový líder vždy vyprofiloval z aktuálnych aktívnych členov. Čo sa týka ostatných záhradkárov, tak na členstvo boli vždy čakacie zoznamy – mali sme viac záujemcov ako miesta na pestovanie.

Ako je to s vybavením komunitnej záhrady? Bude k dispozícii náradie, voda, atď., alebo si to musí zabezpečiť samotná komunita na vlastné náklady?

Komunita bude mať k dispozícii uskladnené náradie ako motyčky, rydlá, krhly, vedrá, rukavice a aj prístup k vode.

Vyplývajú správcom zo starostlivosti o komunitnú záhradu povinnosti, sankcie? 

Prináleží im za ich prácu nejaká odmena, výhody?  

Komunita funguje na princípe vzájomnej spolupráce, zodpovednosti a rešpektu, nie na princípe sankcií. Najväčšou odmenou pre komunity budú plody ich spoločnej práce – nielen tie zeleninové, ovocné či bylinkové, ale aj spoločne strávený čas, tvorenie a zdieľanie skúseností.

Faktom však zostáva, že aby komunita fungovala čo najhladšie, je dobré si stanoviť práva a povinnosti aj postihy na začiatku. Z našich záhrad ako príklad uvádzame povinnosť starať sa o svoj záhon pravidelne a dohodnutým spôsobom (napr. bez použitia chémie), zúčastniť sa minimálne 2-krát ročne spoločnej brigády, zbierať iba svoju úrodu, starať sa zodpovedne a podľa pravidiel o spoločné náradie (napr. vrátiť na svoje miesto očistené, hlásiť poškodenie, atď.). A spôsob, akým sa vylúči člen, ktorý pravidlá porušuje – napr. ten, kto sa nezúčastňuje spoločných brigád, je po upozornení vylúčený a jeho záhon bude pridelený ďalšiemu záujemcovi, kto necháva svoj záhon pustnúť a nestará sa oň, atď.

Je dobré sa zamyslieť aj nad tým, akú výšku členského príspevku si členovia komunity určia a čo sa z toho bude hradiť – napr. opravy pokazeného náradia, nákup nového náradia, voda, elektrina? Je dobré si dať do zmluvy aj to, že sa všetci musia stretnúť na začiatku a na konci sezóny na plánovacom a hlasovacom stretnutí o začiatku novej a ukončení starej sezóny, atď. S tým všetkým ale vie naše Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica pri budovaní komunity na Nivách pomôcť.

Tešíme sa na všetkých zanietených záhradkárov a aktívnych susedov na zelenej streche Nív.

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte nás

facebook logo instagram logo
@nivycentrum facebook logo instagram logo