Development manažér Nív: Príležitosť pracovať na takomto projekte sa naskytne raz za život

Viktor Ondrášek prezrádza, čo sú najväčšie výzvy jeho pozície.

V čom sú Nivy výnimočné a prečo majú predpoklad sa stať obľúbeným miestom v Bratislave?

Kedysi najväčšie stavenisko v strednej Európe, dnes už takmer dokončené unikátne multifunkčné centrum spájajúce autobusovú stanicu, nákupné centrum, tržnicu a aktívnu verejnú zelenú strechu. Podľa Viktora Ondráška pôjde o atraktívnu destináciu pre všetkých. Nivy totiž na jedno miesto prilákajú cestujúcich, ľudí z kancelárií a obyvateľov priľahlej štvrte, čím vytvoria priestor s obrovským zákazníckym potenciálom, ruchom veľkomesta aj priestorom pre oddych.


Na projekte Nivy pôsobíte ako Development manažér. Čo táto pozícia zahŕňa?

Development manažér zodpovedá za komplexné riadenie projektu – od každodennej spolupráce s oddelením výstavby, cez spoluprácu s leasingovým oddelením na koncepte skladby nájomníkov, dodržiavanie finančného plánu a včasné zabezpečenie potrebných povolení a vyjadrení v spolupráci s oddelením inžinieringu. Pozícia má niekoľko rovín, ako napríklad koordinačnú, kedy všetky projektové zložky prepájam a distribuujem medzi nimi potrebné informácie, alebo exekutívnu, teda prijímanie celého spektra finálnych rozhodnutí. Či už sa týkajú jednoduchých zmien v dizajne, alebo je potrebné upraviť technické riešenie na základe požiadavky nájomcu alebo vyriešiť špecifický konštrukčný problém.

“Nivy sú atraktívna destinácia pre všetkých. Na jedno miesto prilákajú cestujúcich, ľudí z kancelárií a obyvateľov priľahlej štvrte, čím vytvoria unikátny priestor, kde na seba môžu natrafiť aj tí, ktorí by sa za iných okolností nestretli.”

Podstatou moderného nákupného centra je zážitok

Nivy v sebe spájajú hneď niekoľko funkcií. Museli ste niečomu v rámci projektu venovať špeciálnu pozornosť?

Z môjho pohľadu bolo najdôležitejšie dať pozor na funkčné a logické prepojenie priestorov, ktoré majú rôzne funkcie. Museli sme sa vžiť do kože zákazníka a naučiť sa rozmýšľať tak, ako on. Kládli sme si otázky typu: “Ak som vystúpil na autobusovej stanici a chcem si niečo kúpiť, kade pôjdem? Mám všetko po ruke? Čo očakávam, že vo svojom bezprostrednom okolí nájdem?” Hľadali sme balans medzi voľným pohybom a komfortom zákazníka v rámci centra a tým, aby mal k dispozícii kompletnú ponuku služieb a prevádzok.

Čo považujete za nosné prvky projektu?

Určite Tržnicu a zelenú strechu. Tržnica prinesie do Bratislavy novú úroveň gastronómie. Okrem klasických food courtov ponúkne aj zážitkové varenie, nové koncepty a aj kombináciu produktov lokálnych predajcov s prípravou pred očami zákazníka. Zároveň sa snažíme zachovať koncept tradičnej tržnice – plnú vôní, zvukov a kvalitných lokálnych produktov od overených farmárov.

Na streche vytvárame moderný funkčný verejný priestor, ktorý ponúkne zeleň a aktívnu zónu v centre mesta. Návštevníci tu budú môcť využívať komunitné záhradky, športoviská a iné verejné priestory obklopené zeleňou. Je to veľký spoločenský priestor, kde sa budú môcť stretávať ľudia z celého okolia.


Nový štandard bratislavských verejných priestorov

Dnes sa často skloňuje ekologický rozmer projektu. Brali ste do úvahy aj tieto moderné požiadavky?

Nivy Tower aj centrum Nivy sa riadia prísnymi pravidlami certifikácie BREEAM. Tomu prispôsobujeme aj inštaláciu obnoviteľných zdrojov. Na streche sú napríklad fotovoltaické panely a získanú energiu využijeme na osvetlenie garáží. Implementujeme tiež riešenia na spätné získavanie tepla a samotné centrum pripravujeme aj na to, aby návštevníci aj nájomcovia mohli recyklovať všetok odpad.

„Nikto nič podobné zatiaľ na Slovensku nepostavil, takže na mnohé otázky sme museli nájsť odpovede ako prví.“


Čo vás osobne na projekte Nivy nadchlo?

Veľkosť a komplexnosť tohto projektu je impozantná, napokon šlo svojho času o najväčšie stavenisko v strednej Európe. Je to výzva, a zároveň ma to baví. Kedy najbližšie bude na Slovensku niekto stavať budovu, ktorá má ambíciu zmeniť pohľad na verejné priestory a ich funkcie? Taká príležitosť sa naskytne možno raz za život.

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte nás

facebook logo instagram logo
@nivycentrum facebook logo instagram logo