Policajná stanica

-1.  poschodie |  Služby

V Nivy centre nájdete aj Obvodné oddelenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava.

K dispozícii je všetkým, ktorí chcú podať oznámenie o spáchaní trestného činu, priestupku, straty, nezvestnosti alebo inej udalosti. Služby príslušníkov policajného zboru sú k dispozícii každý deň.

Adresa a kontakt

Mlynské nivy 5/A, 821 09 Bratislava - Ružinov

Sledujte nás

facebook logo instagram logo
@nivycentrum facebook logo instagram logo